Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników.
Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
x
Aktualności
4-04-2011


Wytwórcy ścieków przemysłowych zobowiązani do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego

Listę sytuacji, w których wymagane jest posiadanie pozwolenia wodnoprawnego, zamieszczono w art. 122 ust. 1
ustawy – Prawo wodne. Zgodnie z pkt 10 tego ustępu, jest ono wymagane między innymi na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 45a ust. 1 ustawy.

Adresatem tego obowiązku jest więc wprowadzający ścieki przemysłowe, zawierające powyższe substancje, do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów. Częstym przypadkiem jest jednak, iż ścieki przemysłowe są odprowadzane za pośrednictwem urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością kilku następujących po sobie podmiotów. Powstaje wówczas pytanie, kto jest zobowiązany do uzyskania przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego?

Odpowiedzi na to pytanie nie ułatwia definicja ścieków przemysłowych, którymi są „ścieki, niebędące ściekami bytowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, powstałe w związku z prowadzoną przez zakład działalnością handlową, przemysłową, składową, transportową lub usługową, a także będące ich mieszaniną ze ściekami innego podmiotu, odprowadzane urządzeniami kanalizacyjnymi tego zakładu”. A zatem jeśli dany zakład, do którego urządzeń kanalizacyjnych wprowadzane są ścieki przemysłowe, sam wytwarza ścieki przemysłowe, to mieszanina tych ścieków również stanowi ścieki przemysłowe, które mogą być wprowadzane dalej do urządzeń kanalizacyjnych kolejnego podmiotu.

Powyższe wątpliwości usunęła ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2011.32.159), która weszła w życie 18 marca 2011 r. Zgodnie z dodanym ust. 3a do artykułu 122 obowiązek posiadania powyższego pozwolenia wodnoprawnego dotyczy także wytwórcy ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 45a ust. 1.

Oznacza to, iż zobowiązanym do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego będzie zarówno wytwórca ścieków przemysłowych, który wprowadza je do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu, jak i ten podmiot, który przyjmuje ścieki przemysłowe do swoich urządzeń kanalizacyjnych (lub inne ścieki), miesza je ze swoimi ściekami przemysłowymi i odprowadza dalej do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością kolejnych podmiotów.

Dokumenty powiązane:

Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne
Art. 122
Zobacz starsze wpisy
AKTUALNOŚCI
24-09-2015
Obowiązkowe przeglądy urządzeń zawierających czynniki chłodnicze
Z dniem 26 września 2015 r. wchodzą w życie nowe przepisy, nakładające obowiązek wykonywania okresowych przeglądów urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz systemów ochrony przeciwpożarowej, zawierających co najmniej 3 kg substancji kontrolowanych lub fluorowanych gazów cieplarnianych. Zobacz więcej »
15-01-2015
Nowe wzory ewidencji odpadów
Z dniem 1 stycznia 2015 r. weszło w życie nowe Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów.

Zobacz więcej »
Zobacz starsze wpisy
UNIA EUROPEJSKA
Projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Treść portalu powstaje we współpracy z kancelarią prawną
WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr Spółka Komandytowa
Copyright © 2009-2015 Ecostandard Jacek Korzeniewski