Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników.
Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
x
Aktualności
15-11-2011


Przewóz towarów niebezpiecznych

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych określa zasady prowadzenia działalności w zakresie krajowego i międzynarodowego przewozu drogowego, koleją i żeglugą śródlądową towarów niebezpiecznych oraz organy i jednostki realizujące zadania związane z tym przewozem. Ustawa ta została opublikowana 24 października 2011 r., a wchodzi w życie z dniem 01.01.2012 r.

W sprawach nieuregulowanych powyższą ustawą do przewozu towarów niebezpiecznych, w tym do środków transportu i urządzeń transportowych, stosuje się odpowiednio przepisy umów międzynarodowych:

1) ADR – regulującą przewóz drogowy towarów niebezpiecznych,

2) RID – regulującą przewóz koleją towarów niebezpiecznych,

3) ADN – regulującą przewóz żeglugą śródlądową towarów niebezpiecznych.

Główne obowiązki związane z przewozem towarów niebezpiecznych dotyczą uczestnika przewozu towarów niebezpiecznych, przez którego ustawa rozumie podmioty wymienione w ADR, RID lub ADN lub jednostkę wojskową, prowadzące działalność związaną z przewozem towarów niebezpiecznych.

Przykładowo w dziale 1.4 umowy ADR wymieniono następujących głównych uczestników przewozu drogowego towarów niebezpiecznych: nadawcę, przewoźnika oraz odbiorcę towarów niebezpiecznych. Ponadto w dziale tym mowa jest o innych uczestnikach przewozu: załadowcy, pakującym, napełniającym, operatorze kontenera-cysterny/cysterny przenośnej, rozładowcy.

Do głównych obowiązków uczestnika przewozu towarów niebezpiecznych należy m.in.:

1) wyznaczenie doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych,
2) przeszkolenie osób wykonujących czynności związane z przewozem towarów niebezpiecznych,
3) przedkładanie rocznych sprawozdań z działalności uczestnika przewozu towarów niebezpiecznych.

Zgodnie z przepisami przejściowymi (art. 125 ustawy) świadectwa doradcy oraz zaświadczenia ADR wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność w zakresie i przez okres, na który zostały wydane.

Przepisy wykonawcze wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych, nie dłużej jednak niż 6 miesięcy od dnia wejścia w życie nowej ustawy.

Dokumenty powiązane:

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych

Wyznaczenie doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych

Przeszkolenie osób wykonujących czynności związane z przewozem towarów niebezpiecznych

Przedkładanie rocznych sprawozdań z działalności uczestnika przewozu towarów niebezpiecznych
Zobacz starsze wpisy
AKTUALNOŚCI
28-07-2014
Elektroniczne wzory wniosków pod koniec 2014 roku
W celu odbiurokratyzowania gospodarki uchwalono ustawę przewidującą standaryzację procedur administracyjnych, która z kolei umożliwia wprowadzenie elektronicznych wniosków o wydanie wielu zezwoleń. Standardowe wzory wniosków mają przyspieszyć i uprościć procedury wydawania zezwoleń. Dotyczy to również kilku ważnych procedur z zakresu ochrony środowiska. Zobacz więcej »
29-05-2014
Obniżone poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych dla organizacji samorządu gospodarczego
30 maja 2014 r. wchodzi w życie rozporządzenie określające minimalne poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, jakie mogą być zawarte w porozumieniu zawieranym przez organizację samorządu gospodarczego z marszałkiem województwa Zobacz więcej »
Zobacz starsze wpisy
UNIA EUROPEJSKA
Projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Treść portalu powstaje we współpracy z kancelarią prawną
WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr Spółka Komandytowa
Copyright © 2009-2013 Ecostandard Jacek Korzeniewski