Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników.
Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
x
Aktualności
15-11-2011


Przewóz towarów niebezpiecznych

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych określa zasady prowadzenia działalności w zakresie krajowego i międzynarodowego przewozu drogowego, koleją i żeglugą śródlądową towarów niebezpiecznych oraz organy i jednostki realizujące zadania związane z tym przewozem. Ustawa ta została opublikowana 24 października 2011 r., a wchodzi w życie z dniem 01.01.2012 r.

W sprawach nieuregulowanych powyższą ustawą do przewozu towarów niebezpiecznych, w tym do środków transportu i urządzeń transportowych, stosuje się odpowiednio przepisy umów międzynarodowych:

1) ADR – regulującą przewóz drogowy towarów niebezpiecznych,

2) RID – regulującą przewóz koleją towarów niebezpiecznych,

3) ADN – regulującą przewóz żeglugą śródlądową towarów niebezpiecznych.

Główne obowiązki związane z przewozem towarów niebezpiecznych dotyczą uczestnika przewozu towarów niebezpiecznych, przez którego ustawa rozumie podmioty wymienione w ADR, RID lub ADN lub jednostkę wojskową, prowadzące działalność związaną z przewozem towarów niebezpiecznych.

Przykładowo w dziale 1.4 umowy ADR wymieniono następujących głównych uczestników przewozu drogowego towarów niebezpiecznych: nadawcę, przewoźnika oraz odbiorcę towarów niebezpiecznych. Ponadto w dziale tym mowa jest o innych uczestnikach przewozu: załadowcy, pakującym, napełniającym, operatorze kontenera-cysterny/cysterny przenośnej, rozładowcy.

Do głównych obowiązków uczestnika przewozu towarów niebezpiecznych należy m.in.:

1) wyznaczenie doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych,
2) przeszkolenie osób wykonujących czynności związane z przewozem towarów niebezpiecznych,
3) przedkładanie rocznych sprawozdań z działalności uczestnika przewozu towarów niebezpiecznych.

Zgodnie z przepisami przejściowymi (art. 125 ustawy) świadectwa doradcy oraz zaświadczenia ADR wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność w zakresie i przez okres, na który zostały wydane.

Przepisy wykonawcze wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych, nie dłużej jednak niż 6 miesięcy od dnia wejścia w życie nowej ustawy.

Dokumenty powiązane:

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych

Wyznaczenie doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych

Przeszkolenie osób wykonujących czynności związane z przewozem towarów niebezpiecznych

Przedkładanie rocznych sprawozdań z działalności uczestnika przewozu towarów niebezpiecznych
Zobacz starsze wpisy
AKTUALNOŚCI
18-06-2018
Dz.U.2018.1022
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody Zobacz więcej »
22-05-2018
Dz.U.2018.787
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania regionalnej pomocy publicznej inwestycyjnej na cele z zakresu ochrony środowiska Zobacz więcej »
Zobacz starsze wpisy
UNIA EUROPEJSKA
Projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Treść portalu powstaje we współpracy z kancelarią prawną
WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr Spółka Komandytowa
Copyright © 2009-2016 Ecostandard Jacek Korzeniewski